3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,5 trong số 5
53 xếp hạng
  Start a Drawing, Part 2 của Google
Self-paced tutorial illustrating the core concepts of modeling in SketchUp.
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
-- 16-05-2012
ẩn danh
-- 04-03-2012
ẩn danh
-- 15-01-2012
Mark277
-- 19-09-2011
ẩn danh
-- 08-07-2011
Feri
-- 10-06-2011
Mikas Gedminas
-- 07-06-2011
ẩn danh
-- 31-03-2011
1 - 10 trong tổng 57   Tiếp theo »  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn