3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
1,0 trong số 5
2 xếp hạng
  SeaShelter của Design It Shelter Competition
Designed by David Eltang From: Aarhus, Denmark Shelter location: Denmark Date Accepted: August...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
A big disappointment. 17-11-2009
ẩn danh
how could this win? 26-10-2009
1 - 2 trong tổng 2  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn