3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
5.0 ng 5
2 mga pag-ranggo
  i2i ng Steelcase
Introducing i2i™. Part of our new category of collaborative seating, the i2i chair was designed...
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
hindi nagpapakilala
unbelievably comfortable. Wish I had the $1399 to buy one, or two. They are truly, a work of art. Right on, Steelcase! Jan 12, 2012
Yapamoyen
-- Jan 26, 2009
1 - 2 ng 2  

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum