3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
5,0 trong số 5
2 xếp hạng
  i2i của Steelcase
Introducing i2i™. Part of our new category of collaborative seating, the i2i chair was designed...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
unbelievably comfortable. Wish I had the $1399 to buy one, or two. They are truly, a work of art. Right on, Steelcase! 12-01-2012
Yapamoyen
-- 26-01-2009
1 - 2 trong tổng 2  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn