3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,7 trong số 5
30 xếp hạng
  The Trump Building (40 Wall Street) của Google 3D Warehouse
Originally called the Bank of Manhattan, 40 Wall Street was bought by Donald Trump in 1995. The...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
nrv
-- 25-03-2013
Belgrade Sim
Great! 14-12-2011
Gravitar
-- 24-08-2011
Feri
-- 16-05-2011
Rudolf
-- 15-05-2011
ikal
very good and detaled model! 17-04-2011
Radmilo
-- 06-03-2011
Szmejka
-- 05-03-2011
ẩn danh
Whaou ! 09-12-2010
gineste
Fantástico modelo 10-11-2010
1 - 10 trong tổng 30   Tiếp theo »  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn