3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
5.0 ng 5
1 rating
  bamboo hamacama (hammock bed) ng bamboojo
a queen size suspended bamboo bed with rain fly. Construction is "stacked mortice and tenon"- held...
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
hindi nagpapakilala
bamboo heaven! Oct 18, 2009
1 - 1 ng 1  

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum