3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,8 trong số 5
9 xếp hạng
  CBS - Cork Block Shelter của Design It Shelter Competition
Designed by David Mares From: Setúbal, Portugal Shelter location: Portugal Date submitted:...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
-- 14-10-2009
ẩn danh
-- 12-10-2009
ẩn danh
Muito funcional e ecológica. 11-10-2009
ẩn danh
-- 07-10-2009
Marcos David
VOTED! Greetings from Brazil. 03-10-2009
ẩn danh
-- 01-10-2009
ẩn danh
-- 30-09-2009
3dblur
-- 02-09-2009
cheffey
One of my favorites. Elegant & timeless solution. 27-08-2009
1 - 9 trong tổng 9  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn