Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
5,0 από 5
9 αξιολογήσεις
  Groningen από: André Scholten
The best of the Groningen based 3D models. If you want your model to be included just email me, and...
Αξιολόγηση αυτής της συλλογής

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
gineste
-- 12 Mar 2011
Radmilo
-- 8 Dec 2010
ανώνυμος
Good 18 Oct 2009
LOGAN
Great stuff! 6 Jul 2009
stada
Mooie stad eigenlijk. 8 Jun 2009
BE quality
Ik heb met veel plezier meegewerkt aan deze collectie. De rest nog bedankt voor jullie bijdrage! :) 27 Sep 2007
ανώνυμος
Nice collection of beautiful buildings from Groningen. It's nice to see the Gasunie, Martinitoren, Groninger Museum, FC Groningen stadion and Korenbeurs in Google Earth! 13 Sep 2007
ανώνυμος -- 123 7 Sep 2007
ανώνυμος
-- 10 Aug 2007
Len
HOLLAND POWERR 31 Jul 2007
1 - 10 από 10  

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ