Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
4,8 από 5
5 αξιολογήσεις
  Osama bin Laden compound από: Finnian
Based on media footage.Compound of Osama bin Laden identified by BBC NEWS in Abbotabad, 32 miles...
Αξιολόγηση μοντέλου

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
Zack393166
nice 13 May 2011
gi3d
-- 13 May 2011
SUNGOD
-- 7 May 2011
ανώνυμος
-- 6 May 2011
tomdel
Maybe put an image of OBL peering out one of the windows! 3 May 2011
1 - 5 από 5  

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ