Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
5,0 από 5
3 αξιολογήσεις
  Stanford University από: lehrblogger
These models were created by students at Stanford University in the Spring 2007 class titled...
Αξιολόγηση αυτής της συλλογής

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
ανώνυμος
-- 9 Oct 2010
E-Squid
Did you know that "Stanford" can be rearranged to spell "Snodfart"? Amazing, isn't it? 13 Feb 2008
jbergen
-- 26 Aug 2007
1 - 3 από 3  

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ