3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,8 trong số 5
60 xếp hạng
  Model of the Umeda Sky Building của Google 3D Warehouse
The two towers of the distinctive landmark high-rise are connected by the "Floating Garden...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
Feri
-- 26-11-2011
Gravitar
-- 21-11-2011
SKΣTCHUP CØUЙTY SHΣЯIFF
Very nice!!! 10-10-2011
technophil
-- 14-12-2010
threekz
-- 06-09-2010
Texxas Jebus
-- 25-06-2010
TANTUNNY
-- 14-06-2010
CS3Design
-- 31-03-2010
gineste
-- 30-03-2010
Norbert Chromek - 3D Slovakia
great model http://sites.google.com/site/3dslovakia/ 28-12-2009
1 - 10 trong tổng 64   Tiếp theo »  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn