3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
3.0 ng 5
1 rating
  George Westinghouse Building, Pittsburgh, PA ng JVingin
The Westinghouse Building, or tower, was built in 1970. It has 23 floors, and is 355 feet tall. ...
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
hindi nagpapakilala
okay. hey, when you import the GE terrain, you only need to import it once. Feb 20, 2007
1 - 1 ng 1  

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum