Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
5,0 από 5
3 αξιολογήσεις
  Vision House Kitchen Orlando '11 - IBS 2011 από: Merillat
Kitchen design by Merillat Cabinetry for Green Builder Magazine's IBS 2011 Vision Show Home. This...
Αξιολόγηση μοντέλου

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
ανώνυμος
-- 8 Jun 2013
ανώνυμος
-- 5 Apr 2012
MARKITECT
Cool kitchen. Love the house too...very green. 15 Jan 2011
1 - 3 από 3  

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ