3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
4.0 ng 5
73 mga pag-ranggo
  Start a Drawing, Part 1 ng Google
Self-paced tutorial illustrating the core concepts of modeling in SketchUp.
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
hindi nagpapakilala
Fabulous! I could see where I went wrong, and correct myself immediately. May 27, 2013
hindi nagpapakilala -- there is no instructions on how to get the damn thing started Apr 6, 2013
hindi nagpapakilala -- for those who don't find Tab2, download and open the tutorial , with eyes wide open look up, at the top of the screen there is a bar of 17 tabs Mar 13, 2013
hindi nagpapakilala
-- Dec 17, 2012
hindi nagpapakilala
What is the purpose of not being able to use the tutorial online? Yeah, I don't find the tabs. But also - where is the tutorial file for download? Google starts to look more and more with Microsoft with his idiosyncracies. Please improve your online tutorials! Dec 1, 2012
hindi nagpapakilala
-- Nov 26, 2012
hindi nagpapakilala -- For those who can't find the tabs- you have to download the tutorial file and open it in sketchup. I found video tutorials way more helpful. This doesn't really show you anything very useful. Apr 8, 2012
hindi nagpapakilala -- Test> Feb 19, 2012
Kamek and Bowser
COMPUTERCEPTION Feb 6, 2012
Bruba
-- Sep 22, 2011
1 - 10 ng 84   Susunod »  
Ipakita Lahat

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum