Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
5,0 από 5
9 αξιολογήσεις
  Proteus U-91035 από: janitor
The Proteus is a submarine featured in the movie "Fantastic Voyage" (Twentieth Century Fox Film...
Αξιολόγηση μοντέλου

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
Sketchmaster Tóth
-- 24 Dec 2013
bubjay
-- 19 Nov 2013
Feri
-- 24 Mar 2011
JIHS
nice model¡ 22 Mar 2011
the great unknown
I always wanted to get this model. Glad you used the minature instead of the mockup set (lower keel, not as sleek) suggest add interior. 4 Sep 2009
SpaceIntruderDetector
Absolutely Amazing! Always liked this design great job recreating a classic ! 2 Apr 2009
The Master Beef
Nice model and awesome movie! may be old, but its still great to watch! 21 Jan 2009
Damo
Amongst the best sci-fi vehicles in 3D Warehouse. Excellent! 6 Jan 2009
a.j.unknow
-- 2 Jan 2009
1 - 9 από 9  

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ