3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
4.3 ng 5
3 mga pag-ranggo
  Roubo Workbench from Woodworking Magazine issue 4 ng Popular Woodworking Magazine
This is a model of the Roubo workbench built by Christopher Schwarz as the cover project for issue...
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
Chris Schwarz
-- Sep 23, 2009
Shinnah
Model needs cleanup Oct 28, 2008
hindi nagpapakilala
Excellent. Thanks Oct 22, 2008
1 - 3 ng 3  

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum