3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,3 trong số 5
3 xếp hạng
  Roubo Workbench from Woodworking Magazine issue 4 của Popular Woodworking Magazine
This is a model of the Roubo workbench built by Christopher Schwarz as the cover project for issue...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
Chris Schwarz
-- 23-09-2009
Shinnah
Model needs cleanup 28-10-2008
ẩn danh
Excellent. Thanks 22-10-2008
1 - 4 trong tổng 4  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn