Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
4,3 από 5
177 αξιολογήσεις
  Featured Google Earth Modelers από: Google 3D Warehouse
To be considered a "Featured Modeler", the modeler must complete a minimum of twelve (12)...
Αξιολόγηση αυτής της συλλογής

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
ανώνυμος
-- 1 Apr 2013
samothrace41
-- 13 Mar 2013
Junior SKETCHUP.®
-- 12 Mar 2013
Robert
-- 4 Feb 2013
AirbusA330
I agree with SketchyCat2. 25 Aug 2012
LFC313
why does google just care about GE modelers i rather model for sketchup not GE seriously google have some recognition for the sketchupers 24 Aug 2012
Matty
I agree with Sketchycat2. I believe Non-Google earth modelers should deserve the same sort of recognition as Google earth modelers. What about great modelers such as Cordelle? 19 Aug 2012
Mixail
-- 29 Jul 2012
Viktor
-- 28 Jun 2012
gsb
-- 18 Dec 2011
1 - 10 από 205   Επόμενο »  
Εμφάνιση 200 αξιολογήσεων

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ