3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
3,9 trong số 5
13 xếp hạng
  Thiết kế Mô hình cho Cuộc thi về Nhà ở của Google 3D Warehouse
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta đã tìm ra người đoạt giải Cuộc thi Thiết kế Nhà ở. Tác...
Xếp hạng bộ sưu tập này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
-- 19-10-2013
gineste
-- 09-09-2012
rden
-- 11-09-2011
John_TC
-- 13-06-2010
avocadopit
-- 09-07-2009
ẩn danh
-- 18-12-2008
█████████
actually, Google's invited different architects from around the world who've never experienced sketchup to enter,that's why they only have one model. 16-11-2008
anshumaan
-- 23-10-2008
Coolade Mercenary "of the" Justice '' ;..; ''
-- 07-10-2008
Adam
-- 25-09-2008
1 - 10 trong tổng 13   Tiếp theo »  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn