3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
5,0 trong số 5
5 xếp hạng
  3dHH-Berliner Bogen-v2 của 3dHH
(Phototextur 20cm/px) legendäres Bürogebäude 125x77x36m, 10st., erbaut 2001, Architekt: BRT(=Bothe/...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
Gica
-- 11-01-2012
Feri
-- 05-07-2011
saikindi
-- 21-02-2008
ẩn danh
fine, I will give you 5 stars! 18-11-2007
Greg
-- 04-11-2007
1 - 5 trong tổng 5  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn