3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
5,0 trong số 5
2 xếp hạng
  Memorial Monument của LOGAN
A memorial monument engraved with the names of the Canadian army units who liberated the city of...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
Feri
-- 22-08-2011
Poluyanoff
-- 02-05-2010
1 - 2 trong tổng 2  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn