Τρισδιάστατη αποθήκη SketchUp
Ελληνικά | Σύνδεση
 
4,8 από 5
19 αξιολογήσεις
  Philadelphia City Hall από: Google 3D Warehouse
When it was completed in 1881, Philadelphia City Hall was the largest public building in the United...
Αξιολόγηση μοντέλου

Κριτής Αξιολόγηση Κριτική Ημερομηνία φθίνουσα σειρά
JIHS
-- 14 Jan 2008
geobéka
very nice 7 Oct 2007
Kfir
-- 19 Jul 2007
Leasky
-- 18 Jul 2007
ανώνυμος -- goog 16 Jul 2007
Zoungy
-- 5 Jun 2007
Jonathan
-- 4 Jun 2007
tk
How did you do that? 24 Apr 2007
ανώνυμος
fantastic! love the mansards. 15 Apr 2007
cerevellum
killer model, bro.. going thru the tunnel into the courtyard was highly rewarding :D 15 Apr 2007
« Προηγ   11 - 20 από 20  
Εμφάνιση όλων

Δημιουργία αναφοράς για παραβίαση πολιτικής σε μια κριτική

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Trimble Home - Αρχική σελίδα Google - Βοήθεια - Φόρουμ