3D Warehouse SketchUp
Filipino | Mag-sign in
 
4.8 ng 5
19 mga pag-ranggo
  Philadelphia City Hall ng Google 3D Warehouse
When it was completed in 1881, Philadelphia City Hall was the largest public building in the United...
Iranggo ang modelong ito

Tagasuri Pag-ranggo Suriin Petsa pagkakaksunud-sunod na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa
JIHS
-- Jan 14, 2008
geobéka
very nice Oct 7, 2007
Kfir
-- Jul 19, 2007
Leasky
-- Jul 18, 2007
hindi nagpapakilala -- goog Jul 16, 2007
Zoungy
-- Jun 5, 2007
Jonathan
-- Jun 4, 2007
tk
How did you do that? Apr 24, 2007
hindi nagpapakilala
fantastic! love the mansards. Apr 15, 2007
cerevellum
killer model, bro.. going thru the tunnel into the courtyard was highly rewarding :D Apr 15, 2007
« Prev   11 - 20 ng 20  
Ipakita Lahat

Iulat ang paglabag sa patakaran sa pagsusuri

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Mga tuntunin ng Serbisyo - Trimble Home - Google Home - Tulong - Forum