3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,8 trong số 5
19 xếp hạng
  Philadelphia City Hall của Google 3D Warehouse
When it was completed in 1881, Philadelphia City Hall was the largest public building in the United...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
JIHS
-- 14-01-2008
geobéka
very nice 07-10-2007
Kfir
-- 19-07-2007
Leasky
-- 18-07-2007
ẩn danh -- goog 16-07-2007
Zoungy
-- 05-06-2007
Jonathan
-- 04-06-2007
tk
How did you do that? 24-04-2007
ẩn danh
fantastic! love the mansards. 15-04-2007
cerevellum
killer model, bro.. going thru the tunnel into the courtyard was highly rewarding :D 15-04-2007
« Trước   11 - 20 trong tổng 20  
Hiển thị Tất cả

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn